Aktualności

Konferencja w Białymstoku

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego konkursu na nabór wniosków dotyczących Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w czwartek 30 marca w budynku NOT w Białymstoku odbyła się konferencja „Elektroniczna  administracja  ‐ rozwój  usług  publicznych  świadczonych drogą elektroniczną”.
Czytaj więcej...




Skanowanie laserowe

Wykonaliśmy skan kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia skanu kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie.
Demo można przetestować na stronie http://46.101.214.32/iv.wszystkich/. Zapraszamy!





Rozpoczeliśmy współpracę z niemiecką firmą NavVis

Rozpoczęliśmy współpracę z niemiecką spółką NavVis zajmującą się skaningiem laserowym budynków.

NavVis to światowy lider w rozwiązaniach skaningu laserowego wewnątrz budynków. Posiada kilkudziesięciu partnerów niemal na całym świecie. Rozwiązania NavVis są wdrożone w logistyce, firmach produkcyjnych, handlu oraz przy zarządzaniu nieruchomościami.

Skanowanie laserowe



OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO REWITALIZACJI DLA MIASTA DEBRZNO

Firma GIAP zakończyła niedawno pracę nad projektem koncepcji rewitalizacji obszarów zdegradowanych dla miasta i gminy Debrzno. Projekt obejmował 12 obszarów. Czytaj więcej...




Seminarium GIS w Katowicach

W czwartek 8 grudnia 2016 r. w Qubus Hotel Prestige w Katowicach odbyło się Seminarium "GIS - środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie" zorganizowane przez Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych. Ważne kwestie związane z GISem omówione zostały przez przedstawicieli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki. Czytaj więcej....




Rozpoczęcie współpracy z Miastem Częstochowa

Miasto Częstochowa zaczęło właśnie publikować swoje dane przestrzenne dla mieszkańców oraz inwestorów na ogólnopolskim portalu mapowym www.mapa.inspire-hub.pl! Urząd, oprócz udostępniania swoich zasobów, zdecydował się również na wdrożenie oprogramowania POLA GP - Moduł Planowania Przestrzennego. Czytaj więcej....

Studium przypadku - Częstochowa




Produkty

Zapoznaj się z naszymi aplikacjami
wykorzystywanymi w codziennej pracy
przez urzędnikówna
terenie całego kraju.

Więcej

Szkolenia

Podstawy GIS
Zmiany prawne i wymogi w planowaniu przestrzennym
Wykorzystanie QGIS w planowaniu przestrzennym
QGIS w administracji

Więcej

Skanowanie laserowe 3D

Plany budynków 2D/3D
Nawigacja wewnątrz budynków
Chmura punktów

Więcej