Produkty

Moduły Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Strona główna > Produkty

Ekolog - Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Turysta - Obiekty turystyczne

POŚ - Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Azbest - Azbest

Odpady - Odpady komunalne

Esteta - Obszary rewitalizacji

Konserwator - Gminna Ewidencja Zabytków

Adresat - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Oferta - Oferta inwestycyjna

Zarządca - Mienie komunalne

Wyborca - Lokale wyborcze

Alkohol - Rejestr zezwoleń

Cyfryzacja - Cyfryzacja i rejestr MPZP i STUDIUM

Oś czasu - Rejestr archiwalnych planów

Decyzje - Decyzje WZ i LICP

Wyrys/wypis - Wyrys, wypis, zaświadczenia z MPZP

Partycypacja - Partycypacja społeczna i projekcie MPZP

Latarnik - Oświetlenie uliczne

Drogowiec - Ewidencja Dróg Gminnych

Komunikacja - Trasy i przystanki