Adresat

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych

kalendarz

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami

trasa

Możliwość sortowania i filtracji danych

Narzędzie umożliwia zarzadzanie bazą adresową w gminie w formie tabelarycznej i mapowej, zgodnie z modelem pojęciowym danych Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z danymi PRNG. Ewidencja prowadzona jest w odniesieniu do działek ewidencyjnych z możliwością edycji, usuwania i rejestrowania nowych obiektów.

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Obsługa procedur urzędowych - prowadzanie rejestrów, tworzenie raportów i zestawień zgodnie z procedurami urzędowymi.

Możliwość sortowania i filtracji danych - tworzenie wykazów adresów budynków dla poszczególnych miejscowości lub gminy.

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych oraz odtwarzanie historii każdego obiektu wraz ze stanem bazy na zadaną datę.

Możliwość edycji, usuwania i rejestrowania nowych obiektów – dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych przestrzennych i opisowych.

Automatyczne generowanie gotowych zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego.

Automatyczne, realizowane na bieżąco oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, przekazywanie do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) nowych bądź zmienionych danych ewidencji adresów i ich lokalizacji przestrzennej.

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami – m.in.: GEZ, ortofotomapa, WMS, WFS.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl

Systemami Zarządzania Dokumentacją w gminie (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

Możliwość uruchomienia e-usług, m.in.: złożenie wniosku o nadania numeru porządkowego


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej