Ekolog

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

<<< Powrót na stronę Produkty

region

Szczegółowy zbiór danych o decyzjach środowiskowych

kalendarz

Wizualizacja zasięgu decyzji w formie interaktywnej mapy

trasa

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami

Umożliwia prowadzenie rejestru decyzji i wniosków o środowiskowych uwarunkowaniach w formie tabelarycznej i mapowej, w odniesieniu do działek ewidencyjnych. Ponadto, narzędzie posiada możliwość zarządzania rejestrem w tym edycja, usuwanie i dodawania nowych decyzji.

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Wizualizacja zasięgu decyzji w formie interaktywnej mapy, wraz z graficznym przedstawieniem statusu decyzji.

Szczegółowy zbiór danych o decyzjach środowiskowych – wśród atrybutów znaleźć można m.in.: rodzaj inwestycji, zakres przedmiotowy, status decyzji, znak sprawy, datę wydania decyzji, numer decyzji/wniosku, lokalizację, dane wnioskodawcy.

Możliwość sortowania i filtracji danych - tworzenie wykazów decyzji według zadanych kryteriów np.: statusu decyzji.

Możliwość dodawania załączników, będących dokumentami powiązanymi m.in.: opinia RDOŚ, raport oddziaływania na środowiska, karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej, dowód wniesionej opłaty skarbowej;

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami – m.in.: GEZ, ortofotomapa, WMS, WFS.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP, czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl

Systemami Zarządzania Dokumentacją w gminie (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej