Latarnik

Oświetlenie uliczne

<<< Powrót na stronę Produkty

mapa

Prezentacja bazy oświetlenia w formie mapy.

wykrzyknik

Rejestrowanie zgłoszeń o awariach wraz z ich wizualizacją na mapie

kalendarz

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych.

Narzędzie służy do prowadzenia rejestru gminnego oświetlenia komunalnego. Zarzadzanie bazą latarni, skrzynek sterujących i obwodów oświetleniowych obejmuje rejestrowanie awarii i zgłoszeń oraz generowanie niezbędnych dokumentów.

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Prezentacja bazy oświetlenia komunalnego w formie interaktywnej mapy.

Szczegółowy zbiór danych o obiektach, w podziale na latarnie, skrzynki sterujące oraz obwody elektryczne.

Rejestrowanie zgłoszeń o awariach latarni i obwodów oświetleniowych wraz z ich wizualizacją na mapie.

Możliwość zmiany statusu latarni, po rozwiązaniu zgłoszonej usterki.

Możliwość sortowania i filtracji danych – tworzenie wykazów obiektów według wybranej kategorii.

Możliwość edycji, usuwania i rejestrowania nowych obiektów – dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych przestrzennych i opisowych.

Pełna archiwizacja modyfikowanych danych.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Systemami Zarządzania Dokumentacją w gminie (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

Interaktywne połączenie z funkcją Google Street View

Wyświetlanie bazy na mapie z podkładem tematycznym takim jak Open Street Map, Google Maps


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej