Turysta

Aplikacja GIS do zarządzania obiektami turystycznymi

<<< Powrót na stronę Produkty

region

Promój swój region nowoczesną aplikacją

kalendarz

Informuj o trwających wydarzeniach w gminie

trasa

Planuj wycieczki z naszą aplikacją

Narzędzie umożliwia zarzadzanie bazą turystyczną i noclegową w gminie w formie tabelarycznej i mapowej. Umożliwia prezentację oraz generowaniem informacji o obiekcie turystycznym. Ponadto, istnieje możliwość prowadzenia kalendarza wydarzeń i imprez gminnych. Korzystanie z dedykowanego narzędzie dodatnio wpłynie na promocje oraz ruch turystyczny w gminie.

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Prezentacja bazy turystycznej w formie interaktywnej mapy.

Szczegółowy zbiór danych o obiektach noclegowych i turystycznych – wśród atrybutów obiektu znaleźć można m.in.: typ, własność i opis obiektu oraz szczegółową specyfikację dotyczącą: informacji o pokojach wraz z ich wyposażeniem, zakwaterowania, udogodnieniach ważnych dla osób prywatnych jak i biznesu, formach rozrywki i relaksu, wyżywienia.

Informacje o obiekcie – otrzymywanie podstawowych danych o wybranym szlaku czy parku, w postaci okna z informacjami ogólnymi, galerią, a także lokalizacją i danymi kontaktowymi.

Możliwość edycji, usuwania i rejestrowania nowych obiektów – dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych przestrzennych i opisowych.

Możliwość prowadzenia kalendarza wydarzeń i imprez – programów wraz z prezentacją danych na mapie.

Możliwość sortowania i filtracji danych – tworzenie wykazów obiektów dla poszczególnych miejscowości lub gminy według wybranej kategorii, spośród warstw punktowych, liniowych i powierzchniowych;

Obsługa i integracja z innymi bazami danych i usługami – m.in.: GEZ, ortofotomapa, WMS, WFS.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej