Wyrys/wypis

Wyrys, wypis, zaświadczenia z MPZP

<<< Powrót na stronę Produkty

region

Generowanie dokumentu dla jednej bądź wielu działek

kalendarz

Możliwość naliczania bądź zwolnienia z opłat skarbowych

trasa

Dokumenty zawierają tekst uchwały i rysunek planu lub studium

Narzędzie umożliwia automatyczne generowanie kompletnych wypisów i wyrysów, zarówno z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), jak i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP).

Zalety systemu

Ważnym aspektem funkcjonowania każdej jednostki samorządu terytorialnego jest zadowolenie interesantów oraz sprawne zarządzanie gminą. Osiągnięcie tego efektu ułatwiają kompleksowe narzędzia ujęte w Samorządowej Platformie Danych Przestrzennych.

SPDP, dzięki rozwiązaniom desktopowym gwarantuje bezpieczeństwo oraz dostęp do danych offline. Możliwości rozwijania funkcjonalności systemu daje modułowa budowa, która w połączeniu z rozwiązaniami webowymi, tworzy nowoczesny wizerunek gminy.

Platforma wspomaga administrowanie gminą, skraca czas oczekiwania na wydanie dokumentów dla mieszkańca, usprawniając codzienną pracę urzędu. Intuicyjnie zbudowane moduły, pozwalają pracownikom instytucji samorządowych w krótkim czasie uzyskiwać niezbędne dane. Pozwala to operować na obiektach w oparciu o mapę oraz generować niezbędne informacje do wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Możliwość automatycznego generowania dokumentów dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUIKZP).

Dokumenty zawierają oryginalny tekst uchwały i rysunek planu lub studium, wraz z legendą.

Możliwość generowania wypisu oddzielnie lub wraz z rysunkiem (wyrysem) z MPZP, bądź SUIKZP.

Możliwość wyświetlania nazwy obrębu „z” lub „bez” jego numeru.

Możliwość wyświetlania symboli przeznaczeń oraz informacji dodatkowych, obejmujących swoimi ustaleniami działkę.

Generowanie wypisu lub wyrysu jest możliwe dla jednej bądź wielu działek, wybieranych poprzez wskazanie z mapy lub wyszukiwanie.

Szczegółowe funkcjonalności narzędzia obejmują dodawanie m.in.: danych Wnioskodawcy, daty wpłynięcia wniosku o wydanie wypisu, informacji o powierzchniowym lub procentowym udziale poszczególnych przeznaczeń danej działki.

Możliwość naliczania opłat bądź zwolnienia z opłat skarbowych.

Generowanie dokumentów w wersji zamkniętej lub edytowanej.

Możliwość wyboru rozmiaru wydruku wyrysu (A4, A3, A2, A1).

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Systemami Zarządzania Dokumentacją w gminie (Elektroniczny Obieg Dokumentów, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej