<<< Powrót na stronę Produkty

region

IMPORTUJ ORAZ EKSPORTUJ DANE

kalendarz

PORÓWNUJ WERSJE

trasa

REDAGUJ WYDRUKI ARKUSZOWE

Funkcjonalności aplikacji:


możliwość edycji zbioru z wykorzystaniem intuicyjnych narzędzi;

baza dostępna w formatach xml/mdb/shp;

możliwość kontroli jakości i spójności danych;

wizualizacja w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000;

Udostępnianie danych

Możliwość prezentowania danych na dedykowanym portalu mapowym


Podastawa prawna

Baza danych obiektów topograficznych, wykonana w standardzie zgodnym z Rozporządzeniem Dz. U. Nr 279 Poz. 1642 z 2011 r.