Kompleksowe rozwiązania GIS dla samorządów

Tym, na czym opiera się działalność jednostki administracji publicznej, są dane. Ich bezpieczeństwo, przejrzystość, łatwy dostęp i sprawny przepływ stanowią podstawę funkcjonowania każdego urzędu.

Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, dostarczając kompleksowe systemy administracji elektronicznej. Dzięki współpracy programistów GIS i projektantów dbających o jak najlepsze doświadczenie użytkownika tworzymy aplikacje i platformy wspierające codzienne zadania i obsługę interesantów. Specjalizujemy się w cyfryzacji Planów Miejscowych, dostarczając rozwiązania dla gmin w ramach dyrektywy INSPIRE.

Gotowe do wdrożenia, proste w obsłudze i dostosowane do trybu pracy danego samorządu, nasze aplikacje spełniają wszystkie aktualne normy prawne. Składają się z modułów odpowiadających kluczowym funkcjom jednostki. Dzięki możliwości integracji z platformami centralnymi i uruchomienia e-usług dla mieszkańców, otwierają możliwość wielokanałowego przepływu danych.

Produktom GIAP zaufało już wiele samorządów (m.in. Miasto Częstochowa, Gmina Nowy Targ, Gmina Bogatynia). Stale doskonaląc swoje usługi, aktywnie współpracujemy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Innowacyjne narzędzia

Dzięki naszym narzędziom obsługa Interesanta jest znacznie krótsza

Wieloletnie doświadczenie

Tysiące godzin spędzonych na digitalizacji dokumentów planistycznych przez specjalistów i urbanistów

Dane przestrzenne

Gromadzimy dane przestrzenne w jednym miejscu, na jednej platformie danych przestrzennych

_

POLAMAP

Zarządzanie rejestrami gminnymi, automatyczne generowanie dokumentów, obliczanie opłaty klimatycznej, a także tworzenie kompozycji mapowych to jedne z wielu funkcjonalności jakie oferuje POLAMAP

Zobacz moduły POLAMAP
_

E-usługi

Usługi świadczone na różnych poziomach dojrzałości pozwalają na załatwienie sprawy drogą elektroniczną, bez wychodzenia z domu. Najpopularniejszymi obecnie świadczonymi usługami jest e-wypis i e-wyrys, e-zaświadczenie oraz e-deklaracje.

Zobacz portal
_

ADAMAP

Portal mapowy z dostępem do panelu administratora, pozwalający na personalizację wyglądu, jak i publikowanych treści. Tworzenie subportali, kompozycji mapowych, dodawanie zewnętrznych warstw przestrzennych to tylko niektóre z wielu funkcjonalności ADAMAP. Portal i jego komponenty są wytworzone w architekturze kontenerowej z wykorzystaniem Docker. Ponadto portal zintegrowany dwukierunkowo z desktopowym rozwiązaniem POLAMAP.

Zobacz przykład
_

mapa.inspire-hub.pl

Ogólnopolski portal mapowy do udostępniania informacji przestrzennej. Szybki sposób na odnalezienie informacji dotyczącej poszukiwanej działki z zakresu: punktów adresowych, zagospodarowania przestrzennego, terenów chronionych, zagrożenia powodziowego i innych.

Zobacz portal
_

Geoankieta

Geoankieta to nowoczesne narzędzie GIS, służące zbieraniu opinii i wniosków on-line za pomocą platformy mapowej. Dzięki, interaktywnej mapie ankietowani odpowiedzą na pytania przy wskazaniu obszaru na mapie. Aktywizacja Mieszkańców do podejmowania wspólnych decyzji dotyczących przyszłości Gminy jest kluczowym elementem nowoczesnego Urzędu, otwartego na potrzeby mieszkańców.

_

E-partycypacja

Opracowanie nowego planu miejscowego ? Zmiana STUDIUM? Setki papierowych wniosków i kolejki w Urzędzie? Partycypacja to rozwiązanie dla Mieszkańca, które umożliwia złożenie wniosków i uwag, on-line a Urzędnik ma dostęp do całej dokumentacji z poziomu portalu.

_

E-zgłoszenia

Niesprawna sygnalizacja, dziura w drodze, zniszczony przystanek? Propozycja lokalizacji nowej ławki na osiedlu, potrzeba instalacji oświetlenia na ulicy - dzięki naszej usłudze Urzędnik w przejrzysty sposób otrzyma informację o zgłoszonej przez Mieszkańca sprawie i za pomocą kilku kliknięć odpowie na zgłoszenie.

_

INWESTOR

Urząd przyjazny Mieszkańcom oraz Inwestorom? Nic prostszego! Nowoczesny system GIS wspomaga proces prezentacji oferty inwestycyjnej za pomocą interaktywnej mapy online, portalu danych 3D oraz portalu inwestora. Zarządzanie i wytwarzanie danych przestrzennych, warstw i kompozycji dla planowanych inwestycji na terenie miasta oraz wiele funkcjonalności dostępnych na dedykowanym portalu dla Pracowników oraz Mieszkańców.

_

E-CMENTARZ

Portal mapowy do wyszukiwania grobów i osób pochowanych. Wykonujemy kompleksową inwentaryzację elementów infrastruktury cmentarnej, tworzymy ortofotomapę oraz dokumentację fotograficzną. Aplikacja ułatwia w łatwy i szybki sposób lokalizację grobu. Portal zintegrowany z aplikacją stworzoną dla zarządców cmentarzy oraz parafii.

_

BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence (BI) jest bez wątpienia jednym z kluczowych obszarów innowacji, które przyczyniają się do transformacji biznesowej i poprawy zarządzania w jednostce. Portal dostarcza w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego istotne informacje, które umożliwiają decydentom lepsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji. To innowacyjne podejście do zarządzania oparte na faktach i analizach.

Usługi

skaning laserowy

Digitalizacja dokumentów planistycznych

Dokumenty planistyczne w postaci cyfrowej otrzymujemy, dzięki przetworzeniu danych zgodnie z wymogami Ustawy o IIP. Cyfryzacji podlegają dokumenty obowiązujące oraz archiwalne m.in.: plany miejscowe, decyzje administracyjne, mapy historyczne oraz mapy tematyczne.

Kompozycje mapowe

Tworzone przez nas kompozycje mapowe wykorzystywane są do prowadzenia analiz zmian, w tym zagospodarowania przestrzennego oraz struktury użytkowania terenu. Tematyczne mapy ścienne zdobią ściany w gabinetach Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Miast w całej Polsce.

skaner m3
plany budynków ze skaningu

Szkolenia

Kładąc nacisk na wymianę wiedzy oraz doświadczeń GIAP organizuje spotkania, konferencje i seminaria GIS dla Pracowników administracji publicznej. Nasza kadra oferuje również szkolenia z zakresu przetwarzania i tworzenia danych przestrzennych, fotogrametrii i teledetekcji oraz fotointerpretacji

Pozyskiwanie danych

Inwentaryzacja terenowa jest ważnym elementem pod względem pozyskiwania oraz weryfikacji danych przestrzennych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozyskujemy dane m.in. za pomocą skaningu laserowego, kamer sferycznych oraz dronów.

skaner m3
plany budynków ze skaningu

Wsparcie merytoryczne

Do Państwa dyspozycji są specjaliści z szerokim doświadczeniem zdobytym podczas wdrożeń wielu projektów (kilkadziesiąt projektów UE w ciągu ostatniego roku) oraz nienaganną wiedzą zdobytą na najlepszych uczelniach w Polsce.

Opieka i wsparcie

Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz aplikacji wymaga niekiedy szczególnego wsparcia merytorycznego i technicznego. Nasi klienci mogą liczyć na pomoc telefoniczną, e-mailową oraz poprzez zdalny pulpit. Chętnie odwiedzamy naszych Klientów oraz uczestniczymy w konsultacjach technicznych.

skaner m3
plany budynków ze skaningu

Interoperacyjność

Rozwiązania tworzone przez naszą firmę są projektowane tak, aby odpowiadały wymaganiom Krajowych Ram Interoperacyjności. Przekazujemy Państwu rozwiązania integrujące się z czołowymi producentami oprogramowania dla administracji publicznej.

Narzędzia dedykowane

Przygotowujemy oprogramowanie na zamówienie klienta zarówno typu desktop, web, jak i dla urządzeń mobilnych. Masz pomysł na innowacyjne narzędzie? Napisz do nas, pomożemy w realizacji.

skaner m3

ZAUFALI NAM