<<< Powrót na stronę Produkty

region

PROWADŹ EWIDENCJĘ MATERIAŁÓW PZGIK

kalendarz

PROWADŹ REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

trasa

UPORZĄDKUJ MATERIAŁY KARTOGRAFICZNE

Funkcjonalności aplikacji:


możliwość rozpatrzenia wniosków o udostępnienie zasobu złożonego za pośrednictwem e-usług;

dołączenie pliku licencji oraz klauzuli do każdego udostępnionego materiału;

automatyczne obliczenie opłaty dla Wnioskodawcy;

kompleksowa informacja dotycząca złożonych wniosków;

E-usługi

Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o udostępnienie materiałów zgromadzonych w rejestrze publicznym

I wiele innych...


Podstawa prawna

art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z zm.)


Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183)