<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj bazą adresową w swojej gminie

kalendarz

Twórz wykazy adresów dla konkretnych miejscowości

trasa

Odczytuj automatycznie wielkość opłaty za dokument

Funkcjonalności aplikacji:


wizualizacja, dodawanie, edycja oraz usuwanie obiektów z rejestru adresowego;

automatyczne generowanie zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości oraz zaświadczeń;

tworzenie wykazów adresów budynków dla miejscowości lub gminy na zadany przedział czasowy, typ i rodzaj obiektów bazy danych EMUiA;

pełna archiwizacja zmienianych danych, odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zadaną datę;

przekazywanie danych do PRG za pomocą pliku GML;

wyświetlanie danych z pozostałymi rejestrami w gminie m.in. MPZP, STUDIUM, DECYZJE WZ i ULICP, GEZ.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywy INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej