<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj ewidencją obiektów posiadających zezwolenie na alkohol

kalendarz

Sprawdzaj lokalizację zezwoleń względem szkół, placów i kościołów

trasa

Generuj zezwolenia i gotowe druki opłat

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie ewidencji obiektów posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu z możliwością zaawansowanego przeglądania rejestru przedsiębiorców, opłat i stworzonych buforów;

pełna informacji o wydanych zezwoleniach zarówno z poziomu rejestru jak i mapy wydanych zezwoleń;

tworzenie i zarządzanie strefami buforowymi od budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, placów i kościołów;

generowanie gotowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz druku opłat;

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej