<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj rejestrem z poziomu mapy oraz tabeli

kalendarz

Generuj automatycznie raporty z bazy azbestowej

trasa

Wygeneruj kartę informacyjną o obiekcie zawierającym azbest

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie rzetelnego rejestru azbestu i wyrobów azbestowych, z podziałem na dane aktualne i archiwalne;

zarządzanie rejestrem właścicieli, do których przypisany jest azbest, bądź wyroby azbestowe;

automatyczne generowanie wykazów i raportów azbestu, wyrobów azbestowych położonych na terenie całej gminy;

dodawanie informacji obiektom z podziałem na część unieszkodliwioną oraz część planowanego unieszkodliwienia z automatycznym przeliczaniem ilości wyrobów z jednostki miary m2 na kg.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej