<<< Powrót na stronę Produkty

region

Prowadź pełną ewidencję w jednym miejscu

kalendarz

Zarządzaj zasobem intuicyjnie, łatwo i szybko

trasa

Generuj druki opłat i zezwoleń

Funkcjonalności aplikacji:


intuicyjne zarządzanie ewidencją cmentarzy poprzez dodawanie, usuwanie oraz edycję danych, w tym: sektorów, grobów oraz infrastruktury cmentarnej;

odczytywanie szczegółowej informacji o miejscu pochówku, m.in.: informacja o dysponencie (dzierżawcy), terminach dzierżawy, rodzaju grobu oraz osobach pochowanych;

szybki podgląd danych pochodzących z cmentarnej księgi wieczystej;

szybkie przeszukiwanie zawartości systemu z możliwością zaawansowanej edycji i generowania statystyk;

pełny rejestr opłat i zezwoleń wraz z możliwością naliczenia należności oraz wystawienia druków płatności i potwierdzeń dzierżawy.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej