<<< Powrót na stronę Produkty

region

Gromadź dane przestrzenne w jednym miejscu

kalendarz

Analizuj rozmieszczenie stref względem siebie

trasa

Odczytuj informacje o działce z wielu warstw jednym kliknięciem

Funkcjonalności aplikacji:


uporządkowanie i przetworzenie danych do postaci cyfrowej zgodnie z wymogami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej;

pełna kalibracja i wektoryzacja danych dotyczących m.in. planów miejscowych, studium, lokalizacji zabytków i stanowisk archeologicznych;

uzupełnienie tabeli atrybutów danych cyfrowych oraz utworzenie symbolizacji danych i ich etykietowania;

wszystkie dane tematyczne w jednym miejscu z uwzględnieniem specjalnych stref takich jak: strefy ochronne ujęć wody, cmentarzy, terenów zalewowych i obszarów chronionych;

możliwość nakładania i analizy zgromadzonych danych.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej