<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pokazuj otrzymane zgody w odniesieniu do ustaleń mpzp

kalendarz

Prowadź ewidencję otrzymanych decyzji w jednym miejscu

trasa

Odczytuj i porównuj informacje z mapy ewidencyjnej

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie rejestru decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji;

intuicyjny panel wyboru obszaru decyzji - konturu działki, klasoużytku, bądź narysowania obiektu na podstawie danych EGiB;

możliwość zapisu szczegółowych ustaleń decyzji wraz z jej numerem i datą wydania oraz automatycznym wczytaniem informacji o m.in. obowiązującym MPZP, przeznaczeniu terenu, kierunkach STUDIUM czy też powierzchni terenu;

wsparcie przy zarządzaniu procedurami planistycznymi w zakresie zgody na zmianę przeznaczenia terenu na cel nierolniczy i nieleśny w odniesieniu do mapy.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej