<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pokazuj decyzje WZ i ULICP w odniesieniu do STUDIUM

kalendarz

Twórz wykazy decyzji z ich lokalizacją i datą wydania

trasa

Generuj automatycznie dokument zaświadczenia

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie rejestru decyzji WZ oraz decyzji ULICP z informacją m.in. o znaku sprawy, lokalizacji, dacie złożenia wniosku i wydania decyzji i szczegółach prowadzonej sprawy;

możliwość zapisu informacji o przeniesieniach decyzji, zmianie decyzji oraz decyzji stwierdzającej wygaśnięcie;

możliwość zapisu załączników graficznych, uzgodnień i skanów dokumentów do decyzji;

pełne zarządzanie kolejnymi statusami decyzji – pozytywna, w trakcie procedowania, zaskarżona, negatywna, ostateczna, nieostateczna;

wsparcie przy kontrolowaniu zgodności wydawanych decyzji z ustaleniami MPZP i STUDIUM;

automatyczne tworzenie bazy danych klientów z możliwością późniejszego wyszukania danej osoby i przypisania do nowej decyzji;

wydawanie zaświadczeń z informacją o wydanych decyzjach z możliwością dołączenia informacji o ustaleniach MPZP lub STUDIUM.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej