<<< Powrót na stronę Produkty

region

PREZENTUJ DECYZJE ZRID NA MAPIE Z ODNIESIENIEM DO SIATKI ULIC

kalendarz

MONITORU LICZBĘ WYDANYCH DECYZJI

trasa

TWÓRZ WYKAZY DECYZJI Z ICH LOKALIZACJA I DATĄ WYDANIA

Funkcjonalności aplikacji:

 
  • prowadzenie rejestru decyzji ZRID z informacją m.in. o lokalizacji, kategori drogi, rodzaju robót, statusie decyzji;
  • możliwość zapisu informacji o zmianie decyzji, streszczenie ustaleń, zapisu daty ostateczności decyzji;
  • dodawanie załączników graficznych, uzgodnień i skanów dokumentów do decyzji;
  • rejestr opinii i decyzji organów, które biorą udział w postępowaniu;
  • automatyczne tworzenie bazy danych klientów z możliwością późniejszego wyszukiwania danej osoby i przypisania do nowej decyzji;
  • integracja z licencją DRIM oraz pozostałymi aplikacjami SPDP.
 

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej