<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj drogami z poziomu mapy

kalendarz

Dokonuj pomiarów bez wychodzenia z Urzędu

trasa

Szybko odczytuj najważniejsze informacje

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie ewidencji dróg gminnych z poziomu tabeli oraz zintegrowanej mapy interaktywnej z możliwością pełnego zarządzania bazą;

ewidencja obiektów przydrożnych (np. znaki drogowe), zarządzanie projektami organizacji ruchu drogowego;

możliwość wykonywania pomiarów odległości i powierzchni;

prowadzenie rejestru zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;

możliwość rozwoju modułu o fotorejestrację sferyczną pasa drogowego i prowadzenie książki drogi.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej