<<< Powrót na stronę Produkty

region

Uporządkuj informacje o wydanych decyzjach środowiskowych

kalendarz

Przechowuj wszystkie dokumenty w jednym miejscu

trasa

Znajdź szczegóły o decyzji w kilka sekund

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie rejestru decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z informacją o szczegółach prowadzonej sprawy;

możliwość wyszukania, sortowania i filtracji danych oraz edycji parametrów decyzji;

szybki dostęp do szczegółowych informacji dotyczących każdej decyzji z możliwością wizualizacji jej zasięgu w odniesieniu do działek ewidencyjnych;

informacje o załącznikach, uzgodnieniach i dokumentach do decyzji gromadzone w jednym miejscu;

integracja z innymi modułami SPDP - wsparcie przy kontrolowaniu zgodności wydawanych decyzji z ustaleniami MPZP i STUDIUM.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej