<<< Powrót na stronę Produkty

region

Wyświetlaj dane z ewidencji ludności na mapie

kalendarz

Wspomagaj zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i wyborów

trasa

Uzyskaj szybką informację z poziomu mapy

Funkcjonalności aplikacji:


wizualizacja danych z Ewidencji Ludności na interaktywnej mapie;

rejestr ludności przypisanej do punktu adresowego w podziale na grupy wiekowe;

możliwość szybkiego wyszukiwania danych w rejestrze, a także sprawdzenie informacji po kliknięciu na mapę;

integracja z modułem WYBORCA - automatyczne uzupełnienie danych ilościowych dotyczących osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu i obwodzie wyborczym;

integracja z modułem ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - automatyczne uzupełnienie danych w zakresie ilości osób zamieszkałych na terenach zagrożonych.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej