<<< Powrót na stronę Produkty

region

Przeglądaj ewidencję na tle danych wysokościowych

kalendarz

Wyświetlaj bufory od wskazanych obiektów

trasa

Generuj karty informacyjne o obiektach sieci

Funkcjonalności aplikacji:


przeglądanie ewidencji sieci uzbrojenia terenu z poziomu tabeli z interaktywną mapą z możliwością podglądu załączników graficznych;

zaawansowane wyszukiwanie danych wraz z szybkim odczytywaniem informacji o danych punktowych, liniowych i powierzchniowych zgromadzonych w rejestrze;

możliwość wykonywania pomiarów długości, powierzchni i kątów z automatycznym tworzeniem buforów odległości od obiektów;

generowanie karty informacyjnej obiektu z informacjami o sieci.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej