<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj zielenią gminną przez aplikacje mobilną

kalendarz

Inwentaryzuj obiekty małej architektury na obszarach zielonych

trasa

Wyznaczaj statusy pilności i terminy prac porządkowych

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie rejestru obszarów zielonych i obiektów małej architektury w odniesieniu do mapy;

zarządzanie pracami porządkowymi i konserwacyjnymi przy użyciu aplikacji mobilnej;

monitorowanie okresowych przeglądów technicznych dla obiektów;

inwentaryzacja parków i innych urządzonych obszarów zielonych oraz planowanie i kosztorysowanie prac porządkowych;

automatyczne tworzenie raportów na podstawie danych rejestru.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej