<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pokaż na mapie przyszłe inwestycje

kalendarz

Optymalizuj gminne procesy inwestycyjne

trasa

Wpływaj na przedsiębiorczość gminy

Funkcjonalności aplikacji:


ewidencjonowanie i bieżąca obsługa procesów inwestycyjnych prowadzonych w gminie;

wizualizacja przestrzenna realizowanych inwestycji - bezpośrednie powiązanie z punktami adresowymi oraz działkami poprzez prezentację na mapie;

możliwość określenia statusu inwestycji - inwestycje zrealizowane, realizowane oraz planowane;

określenie źródeł finansowania z podziałem na środki własne oraz dotacje;

szybkie i wygodne przedstawienie inwestycji w formie automatycznie generowanej karty informacyjnej;

automatyczne generowanie rejestru inwestycji realizowanych w gminie.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej