<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj komunikacją publiczną w gminie

kalendarz

Publikuj trasy i rozkłady jazdy autobusów

trasa

Zgłaszaj awarie infrastruktury on-line

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie ewidencji tras i przystanków komunikacji publicznej z uwzględnieniem rodzajów linii, rozkładów jazdy oraz stanie i rodzaju infrastruktury przystanku;

szybkie wyszukiwanie oraz podgląd obiektów poprzez podanie numeru działki ewidencyjnej lub dowolnych atrybutów danego obiektu;

automatyczne generowanie rozkładów jazdy dla przystanku lub linii na podstawie danych wprowadzonych do systemu;

publikacja map tras i przystanków komunikacji publicznej z możliwością uruchomienia panelu dla Mieszkańca z funkcją zgłaszania uwag i usterek.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej