<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj historią gminnych zabytków z poziomu mapy

kalendarz

Pokazuj zabytki na tle ortofotomapy lub planów miejscowych

trasa

Generuj automatycznie kartę zabytku

Funkcjonalności aplikacji:


zarządzanie ewidencją zabytków z możliwością wprowadzania pełnych informacji o obiektach (m.in. rodzaju, nazwie, czasie powstania, opisie położenia oraz przynależności administracyjnej);

możliwość wyszukania, sortowania i filtracji danych oraz edycji parametrów decyzji;

dodawanie obiektów punktowych i poligonowych poprzez lokalizowanie ich na mapie lub wprowadzenie współrzędnych zabytku ewidencyjnego;

możliwość dołączenia i porównywania zdjęć aktualnych oraz archiwalnych obiektów;

tworzenie kompozycji mapowych pokazujących rozmieszczenie zabytków w gminie na tematycznych mapach podkładowych;

automatyczne generowanie gotowych kart zabytków zgodnych z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, (...).

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej