<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj infrastrukturą oświetleniową na obszarze gminy

kalendarz

Generuj karty informacyjne o obiektach

trasa

Monitoruj koszty zużycia energii elektrycznej

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie ewidencji oświetlenia komunalnego w formie tabeli oraz mapy;

szybkie wyszukiwanie obiektów z poziomu rejestru i mapy wraz z dostępem do podstawowych informacji o obiekcie;

pełne zarządzanie bazą: możliwość dodawania i edycji obiektów;

generowanie raportów dotyczących kosztów zużycia i rozliczeń energii elektrycznej dla konkretnych obwodów;

automatyczne generowanie karty informacyjnej obiektów;

rejestracja zgłoszeń o awariach latarni wraz z ich wizualizacją na mapie.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej