<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj mieniem gminnym z poziomu mapy

kalendarz

Pełna historia działki w zasięgu ręki

trasa

Naliczaj opłaty i wystawiaj faktury

Funkcjonalności aplikacji:


zarządzanie zasobem mienia komunalnego z poziomu mapy lub tabelarycznego rejestru z możliwością szybkiego wyszukiwania i filtrowania danych po dowolnym kryterium;

podgląd danych osobowych właścicieli nieruchomości EGiB oraz numerów ksiąg wieczystych;

automatyczne generowanie karty informacyjnej na temat wybranej nieruchomości;

prowadzenie procedur obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, podziały) oraz procedur rozdysponowania nieruchomościami (dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp.)

automatyczne generowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów, w tym kontrola terminowości umów;

rozbudowane możliwości raportów i analiz według dowolnego kryterium.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej