<<< Powrót na stronę Produkty

region

WSZYSTKIE DOKUMENTY PLANISTYCZNE W JEDNYM MIEJSCU

kalendarz

JEDEN DOKUMENT DLA WIELU DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH JEDNOCZEŚNIE

trasa

DOKUMENTY WYPISU/ WYRYSU/ ZAŚWIADCZENIA GOTOWE W 2 MINUTY

Funkcjonalności aplikacji:

 

kompleksowy rejestr obowiązujących, archiwalnych i planowanych dokumentów planistycznych - MPZP, STUDIUM z informacją m.in.o numerze uchwały, dacie uchwalenia, oryginalnej skali, również z dostępem do oryginalnego pliku uchwały wraz z wizualizacją na mapie

automatyczne generowanie dokumentów wypisu/ wyrysu/ zaświadczenia dla wybranej działki, lub wielu wybranych działek

generowanie wypisu i wyrysu przy pomocy jednego spójnego kreatora

forma wypisu dostosowana do użytkownika: wypis z informacjami ogólnymi oraz informacjami szczegółowymi, możliwość generowania wypisu skróconego

inteligentny system generowania wyrysów - dokument automatycznie dopasowany do działki pod względem formatu i orientacji

automatyczne obliczanie opłaty na podstawie ilości wydanych stron oraz formatu, zgodnie z rozporządzeniem

z pełną informacją z MPZP, SUiKZP z możliwością dołączenia informacji o wydanych decyzjach WZ i ULICP, o obszarach przeznaczonych pod rewitalizację

generowanie dokumentów również w wersji edytowalnej.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych, w tym m.in: SPRAWY, DECYZJE WZ i ULiCP, ANALIZY, STATYSTYKA, OŚ CZASU, MIENIE KOMUNALNE

Z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Wniosek o wypis i/lub wyrys z MPZP/ SUiKZP

Wniosek o uproszczony wypis z MPZP

Informacja o zagospodarowaniu działki w SUiKZP, w MPZP

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym