<<< Powrót na stronę Produkty

region

Prezentuj dane tematyczne na portalu mapowym

kalendarz

Zarządzaj formami ochrony przyrody

trasa

Generuj karty informacyjne obiektów

Funkcjonalności aplikacji:


wsparcie w ewidencjonowaniu form ochrony przyrody będących w kompetencji gminy;

dostęp do informacji związanej z przyrodą: m.in pominiki przyrody, gatunki chronione, plany urządzeniowo-rolne, plany urządzenia lasów, nadleśnictwa, obręby łowieckie, sieci dróg transportu rolniczego;

dodawanie, edytowanie i usuwanie obiektów w/w obiektów za pomocą intuicyjnego panelu;

wsparcie w wykonaniu inwentaryzacji drzew na terenie gminy;

automatyczne generowanie kart informacyjnych z możliwością dodawania zdjęć.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej