<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj trasami i punktami odbioru tabelarycznie i na mapie

kalendarz

Automatycznie generuj harmonogram odbioru odpadów

trasa

Śledź trasy przejazdów pojazdów odbierających odpady

Funkcjonalności aplikacji:


wsparcie w zarządzaniu trasami i punktami odbioru odpadów komunalnych w formie intuicyjnych paneli;

możliwość dodawania, usuwania i edycji obiektów liniowych tras i punktowych punktów odbioru odpadów komunalnych;

pełne zarządzanie rozkładem odbioru odpadów z możliwością automatycznego generowania harmonogramów odbioru w podziale na rodzaje odpadów oraz miejscowości;

śledzenie na bieżąco trasy pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej