<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zachęcaj inwestorów dzięki interaktywnej mapie inwestycji

kalendarz

Sprawdzaj ustalenia MPZP i STUDIUM dla terenów w gminie

trasa

Wyszukuj inwestycje i odczytuj szczegółowe informacje o ofercie

Funkcjonalności aplikacji:


tworzenie i bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej poprzez pełne zarządzanie bazą w formie rejestru oraz interaktywnej mapy inwestycji gminnych;

szybkie wyszukiwanie, sortowanie oraz odczytywanie informacji o pozycjach w rejestrze ofert inwestycyjnych;

dołączanie zdjęć, skanów oraz pełnej dokumentacji ofertowej;

generowanie gotowych wydruków karty terenu inwestycyjnego z możliwością załączenia oraz weryfikacji ustaleń MPZP i STUDIUM.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej