<<< Powrót na stronę Produkty

region

Generuj dokumenty na określoną datę wstecz

kalendarz

Analizuj archiwalne dokumenty planistyczne

trasa

Pokazuj zmiany w planach miejscowych

Funkcjonalności aplikacji:


  • przedstawienie rejestrów dla dostępnych licencji SPDP, z uwzględnieniem okresu ich obowiązywania;
  • pełna kalibracja i wektoryzacja archiwalnych danych wraz z uzupełnieniem tabeli atrybutów;
  • wyświetlanie danych na zadaną datę w odniesieniu do działek ewidencyjnych;
  • generowanie dokumentów zgodnie ze stanem na określoną datę;
  • tworzenie statystyk dla aktualnego na wybrana datę stanu gminy;
  • wyświetlanie zmian dla wybranych treści tematycznych

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej