<<< Powrót na stronę Produkty

region

Prezentuj okręgi szkolne na interaktywnej mapie gminy

kalendarz

Zarządzaj obiektami z poziomu rejestru lub mapy

trasa

Wyszukaj szkołę na terenie gminy

Funkcjonalności aplikacji:


ewidencjonowanie placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy;

klasyfikacja obiektów edukacji ze względu na charakter i kategorię szkoły;

planowanie rozkładu przestrzennego obwodów szkolnych w widoku mapowym;

wyszukiwanie szkół na terenie gminy poprzez zadany adres lub działkę;

prezentacja okręgów szkolnych na interaktywnej mapie gminy;

generowanie rejestrów z wybranym zakresem informacji o placówkach oświatowych.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej