<<< Powrót na stronę Produkty

.
region

Pokazuj działki objęte procedurą planistyczną

kalendarz

Konsultuj nowe plany za pomocą portalu mapowego

trasa

Zarządzaj wnioskami i uwagami zgłoszonymi przez Mieszkańca

Funkcjonalności aplikacji:


Panel Mieszkańca

przeglądanie i odczytywanie informacji o prowadzonych konsultacjach;

zgłaszanie wniosków lub uwag poprzez automatyczny wybór działek i uzupełnienia formularza informacyjnego;

możliwość monitorowania przebiegu procesu konsultacji;

informacja o statusie zgłoszonego wniosku lub uwagi;


Panel Urzędnika

pełne zarządzanie MPZP lub STUDIUM będącymi w fazie konsultacji;

możliwość dodawania procedur oraz etapów konsultacji;

dodawania załączników uchwał i obwieszczeń do wglądu Mieszkańców;

generowanie raportów z przebiegu poszczególnych etapów konsultacji;

.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej