<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj ewidencją POŚ z poziomu mapy

kalendarz

Prezentuj dane POŚ na portalu mapowym

trasa

Uruchom e-zgłoszenia dla mieszkańców

Funkcjonalności aplikacji:


wsparcie w prowadzeniu ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w formie rejestru oraz interaktywnej mapy;

możliwość dodawania, usuwania i edycji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków przez użytkownika;

spełnienie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

tworzenie dowolnych kompozycji mapowych z uwzględnieniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

generowanie raportów na podstawie rejestru.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej