<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pokazuj pozwolenia i zgłoszenia na tle MPZP/decyzji WZ i ULICP

kalendarz

Monitoruj ilość wydanych pozwoleń i zgłoszeń

trasa

Twórz zestawienia porównawcze dla wybranych części gminy

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę oraz zgłoszeń na budowę lub przebudowę z podstawową informacją m.in. o numerze, dacie wydania i nazwie inwestycji;

możliwość zapisu załączników graficznych, w tym skanów dokumentów;

możliwość powiązania rejestrowanego pozwolenia lub zgłoszenia z obowiązującą uchwałą MPZP, bądź wydaną decyzją WZ i ULICP;

wizualizacja danych na mapie z możliwością sporządzenia wydruku mapowego przedstawiającego zależności wydawanych decyzji WZ i ULICP, a POZWOLEŃ i ZGŁOSZEŃ.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej