<<< Powrót na stronę Produkty

region

Wsparcie dla opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

kalendarz

Analizuj występowanie problemów społecznych na mapie

trasa

Generuj zestawienie statystyczne w oparciu o mapę

Funkcjonalności aplikacji:

  • prezentacja problemów społecznych (bezrobocie, przestępczość) w formie mapowej;
  • generowanie raportów oraz statystyk na na podstawie zebranych danych;
  • wizualizacja danych na mapie z możliwością sporządzenia wydruku mapowego, przedstawiającego zależności przestrzenne z pozostałymi rejestrami w Urzędzie;
  • filtrowanie rejestru z wykorzystaniem rodzaju problemu czy jego statusu;
  • możliwość generowania wykazu obszarów problematycznych;
  • możliwość integracji modułu z usługą online - E-USTERKI.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej