<<< Powrót na stronę Produkty

region

Zarządzaj procedurą planistyczną MPZP i STUDIUM

kalendarz

Kontroluj i zarządzaj etapami procedury planistycznej na terenie gminy 

trasa

Analizuj zagospodarowanie przestrzenne gminy i bieżące procedury

Funkcjonalności aplikacji:


  • zarządzanie rejestrem procedur planistycznych z podziałem na aktualne i archiwalne;
  • prowadzenie procedury miejscowego planu rewitalizacji;
  • podgląd kierunków Studium oraz pozostałych informacji podczas dodawania; procedury planistycznej oraz jej trwania;
  • automatyczne importowanie złożonych wniosków dotyczących zmiany/ sporządzenia MPZP lub SUKIZP dla działek w granicach procedury.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej