<<< Powrót na stronę Produkty

Aktualizacje WPF:

Kliknij w link poniżej aby otrzymać informacje o aktualizacji.

Sprawdź status aktualizacji


region

Pobieraj informacje z systemu BeSTi@

kalendarz

Obliczaj stan budżetu na wybrany dzień

trasa

Sprawdzaj zgodność prognozy z budżetem po zmianach

Funkcjonalności aplikacji:


obliczanie stanu budżetu na wybrany dzień (w celu wprowadzenia do nowego dokumentu WPF w kolumnie prognoza roku N);

sprawdzanie zgodności prognozy dla roku N z danymi wynikającymi z budżetu po zmianach;

obliczanie ze sprawozdań Rb wykonania i planu za III kwartał do projektu WPF na rok następny;

przygotowywanie tabeli do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Możliwość integracji

Działa w systemie BeSTi@

Wymaga MS Excel 2003 lub wyższy


E-usługi

BIP - czytelna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej

Uzyskanie informacji o wykonaniu budżetów za ostatnie 3 lata w układzie WPF

I wiele innych...


Podstawa prawna

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rozp. MF z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego