<<< Powrót na stronę Produkty

region

Rejestruj i zarządzaj wydanymi dokumentami

kalendarz

Organizuj swoją codzienną pracę korzystając z funkcji przypomnienia

trasa

Generuj raporty z wydanych dokumentów

Funkcjonalności aplikacji:


rejestr prowadzonych spraw - złożonych wniosków oraz wydanych dokumentów wypisu, wyrysu i zaświadczeń w formie tabelarycznej i mapowej;

organizacja codziennej pracy poprzez wyznaczanie daty załatwienia danej sprawy z opcją przypominania o zbliżającym się ustalonym terminie;

możliwość zapisu szczegółowych informacji o trwających sprawach m.in.: data wniosku, data załatwienia sprawy i osoba sporządzającej dokument;

wsparcie przy obliczaniu wysokości opłaty skarbowej w zależności od rodzaju dokumentu, liczby stron czy formatu arkuszy wydruk;

automatyczne generowanie druków przelewu oraz wykazów rozpatrzonych spraw z możliwością określenia okresu, w którym były załatwione.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej