<<< Powrót na stronę Produkty

region

Monitoruj wpływy z tytułu naliczenia opłaty planistycznej

kalendarz

Wyświetlaj przeznaczenia MPZP z podziałem na stawkę procentową

trasa

Sprawdzaj okres, jaki upłynął od ustalenia stawki procentowej

Funkcjonalności aplikacji:


zarządzanie rejestrem terenów przewidzianych do opłaty planistycznej z automatycznym podziałem na tereny aktualne oraz archiwalne;

intuicyjny panel do szybkiej analizy finansowej dla działki ewidencyjnej z uwzględnieniem zapisów MPZP z możliwością odczytania informacji odnośnie czasu obowiązywania danej stawki procentowej;

prowadzenie rejestru obszarów z ustaloną opłatą planistyczną wraz z pełną informacją o numerze i dacie decyzji, kwocie ustalonej opłaty, a także formie i terminie jej wpływu;

wsparcie przy zarządzaniu wpływami finansowymi gminy z tytułu naliczenia opłaty planistycznej w postaci raportów dla wybranych okresów.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej