<<< Powrót na stronę Produkty

region

GENERUJ ZESTAWIENIA Z WIELU REJESTRÓW

kalendarz

ANALIZUJ ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

trasa

UZYSKAJ INFORMACJĘ DLA CAŁEJ GMINY W MNIEJ NIŻ DWIE MINUTY

 

Funkcjonalności aplikacji:

 

  • kompleksowe wsparcie dla sprawozdania PZP-1 do GUS;
  • raport ilości wydanych decyzji WZ i ULICP w wybranym okresie czasowym z możliwością wyboru statusu decyzji;
  • analiza powierzchni terenów nie pokrytych MPZP;
  • możliwość wyboru odpowiedniej jednostki powierzchni do sprawozdania;
  • wynik analizy w formie edytowalnego dokumentu.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej