<<< Powrót na stronę Produkty

region

Pokazuj na mapie to co najcenniejsze

kalendarz

Promuj swój region i planuj wycieczkę rowerową

trasa

Informuj o trwających wydarzeniach w gminie

Funkcjonalności aplikacji:


wyświetlanie atrakcji turystycznych, ścieżek rowerowych, pieszych, konnych na mapie z możliwością bieżącej aktualizacji danych przez użytkownika;

tworzenie rekomendowanej bazy noclegowej oraz gastronomicznej, poprzez prezentację hoteli, ośrodków wypoczynkowych, restauracji, kawiarni z wykorzystaniem interaktywnej mapy;

wsparcie w promowaniu regionu w postaci m.in. prowadzenia kalendarza wydarzeń i imprez gminnych;

możliwość tworzenia map i planów imprez sezonowych.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej