<<< Powrót na stronę Produkty

region

Wyświetlaj wyniki wyborów na mapie dla swojej gminy

kalendarz

Generuj karty informacyjne z mapą dla obwodów wyborczych

trasa

Weryfikuj, w którym lokalu wyborczym należy oddać głos

Funkcjonalności aplikacji:


wsparcie w prowadzeniu oraz kompleksowym zarządzaniu okręgami, obwodami i lokalami wyborczymi;

możliwość wyszukania oraz odczytania podstawowych informacji o lokalu wyborczym poprzez wpisanie adresu zamieszkania lub numeru działki;

automatyczne generowanie karty informacyjnej wybranego okręgu, obwodu lub lokalu, wraz z poglądową mapą, zawierającą podstawowe dane do głosowania;

możliwość prezentowania wyników wyborów w podziale na lokale wyborcze na wygenerowanej mapie lub w formie arkusza kalkulacyjnego.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej