<<< Powrót na stronę Produkty

region

Rejestruj na mapie każde zgłoszone drzewo i krzew

kalendarz

Obliczaj automatycznie opłaty za zezwolenia na usunięcie

trasa

Monitoruj roczną ilość wycinki, przesadzeń i nasadzeń

Funkcjonalności aplikacji:


rejestrowanie wniosków lub zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z uwzględnieniem formy władania nieruchomością;

prowadzenie szczegółowego wykazu drzew i krzewów z uwzględnieniem współrzędnych punktu, nazwy gatunku, obwodu pnia na wysokości 5 cm oraz 130 cm a także powierzchni krzewu;

automatyczne naliczanie opłaty za usunięcie na podstawie podanych danych;

rejestr decyzji z uwzględnieniem statusu czy etapu decyzji, m.in. złożenie wniosku, wizja lokalna, decyzja pozytywna, decyzja negatywna a także informacji o planowanych nasadzeniach i przesadzeniach.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej