System Informacji Przestrzennej Miasta Gdańsk

System Informacji Przestrzennej Miasta Gdańsk

System Informacji Przestrzennej Miasta Gdańsk!

GeoGdańsk to miejski serwis mapowy umożliwiający dostęp do map i informacji miejskich. To innowacja i najnowsza technologia przekazana mieszkańcom w przystępnej formie.

Projekt GeoGdańsk realizowaliśmy razem w konsorcjum z firmą ESRI Polska od roku 2019. Całość składa się z części zewnętrznej, która została udostępniona mieszkankom i mieszkańcom Gdańska oraz wewnętrznej, dostępnej dla pracowników, przy której urzędnicy pracują od marca 2023 r.

GeoGdańsk to zmiana podejścia do cyfryzacji, a w efekcie wzrost efektywności pracy urzędników - pracując na jednej bazie, gospodarze poszczególnych danych dbają o ich jakość i aktualność, jednocześnie umożliwiając innym wydziałom i jednostkom korzystanie z nich i zestawianie ze swoimi informacjami.

Na stronie zamieszczono 13 różnych tematów, które można wybrać według własnego zapotrzebowania i podzielić przestrzeń na taką, która interesuje danego użytkownika. Odtworzonych zostało 900 Planów Zagospodarowania Przestrzennego z ostatnich 20 lat. Znajdują się tam również informacje o niemal 91 tys. działek w Gdańsku.

Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Gdańsk - https://geogdansk.pl/app/pl/?lang=pl