Dane satelitarne jako wsparcie regionalnej polityki

Dane satelitarne jako wsparcie regionalnej polityki

13 lutego 2024 uczestniczyliśmy w konferencji zorganizowanej przez Departament Gospodarki Regionalnej UMWP w ramach projektu SATSDIFACTION. Tematem naszego wystąpienia było "Praktyczne wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej opartych na rozwiązaniach OpenSource w procedurach administracji publicznej".

Projekt pn. „Dane satelitarne i infrastruktura danych przestrzennych dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 realizowany jest przez konsorcjum złożone z ośmiu partnerów z całej Europy: dwa włoskie regiony – Wenecja Euganejska i Bazylikata - Sviluppo Basilicata, Autonomiczy Region Azorów (Portugalia), Oksytania (Francja), Walonia - ISSeP (Belgia), Województwo Podkarpackie oraz sieć NEREUS w charakterze partnera doradczego.

Projekt ma na celu promocję innowacyjnego podejścia do zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez ulepszanie i rozwój polityk publicznych w oparciu o wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej oraz danych satelitarnych. Planowane działania mają służyć wymianie doświadczeń oraz budowaniu kompetencji indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie wykorzystywania danych satelitarnych oraz integracji danych satelitarnych z regionalną infrastrukturą informacji przestrzennej.