KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z RAPORTÓW DO SYSTEMU BESTI@ WPF

KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z RAPORTÓW DO SYSTEMU BESTI@ WPF

Od marca 2018 roku, firma GIAP jest dostawcą szablonu raportu do systemu BeSTi@ WPF. 

Do tej pory, z tego rozwiązania skorzystało 280 JST szczebla powiatowego i gminnego na terenie całej Polski. 

Spośród urzędów, które korzystają z ww. raportu są m.in.: 

 • Miasto Gorzów Wielkopolski,
 • Miasto Kostrzyn nad Odrą,
 • Miasto Bełchatów,
 • Powiat Bielski,
 • Powiat Koszaliński,
 • Powiat Bydgoski,
 • Starostwo Powiatowe w Koninie. 

Raport wykorzystywany jest przez pracowników Urzędów w całej Polsce, jako narzędzie pomocnicze do weryfikacji danych.

Przypominamy podstawowe funkcje szablonu raportu:

 • obliczenie stanu budżetu na wybrany dzień,
 • sprawdzenie zgodności prognozy dla roku N z danymi wynikającymi z budżetu po zmianach,
 • obliczenie ze sprawozdań Rb wykonania i planu za III kwartał do projektu WPF na rok następny,
 • przygotowanie tabeli do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.